CEZ Profesja

Centrum Edukacji Zawodowej «Profesja» jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej wpisaną do ewidencji szkół prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Głogowie, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz Ministerstwo Edukacji. Działalność szkoły oparta jest na polskim prawie oświatowym i realizuje zadania związane z kształceniem zawodowym zarówno młodzieży, jak i osób dorosłych.

Kurs nauki jazdy kategoria B

Szkolenia na wózki podnośnikowe

Programowanie w JAVA

Kadra kierownicza w zakładach przetwórstwa mięsnego

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Zawód - spawacz

..:: © 2018 CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ "PROFESJA" ::..
STREFA UCZNIA PODANIE / APPLICATION