Kurs Nauki Jazdy - kategoria "B"

Posiadanie prawa jazdy jest dziś nie tylko przepustką do przemieszczania się niezależnie od rozkładów jazdy komunikacji publicznej, ale także dokumentem niezbędnym do uzyskania dobrej pracy. To obowiązkowa pozycja w każdym CV, zaraz obok znajomości języka obcego, czy umiejętności obsługi komputera. Centrum Edukacji Zawodowej „Profesja” udowadnia, że nauka jazdy może być przyjemna (posiadamy symulator jazdy) i skuteczna, a dobre przygotowanie owocuje zdanym bezproblemowo egzaminem państwowym.

Oferujemy Państwu zarówno szkolenia podstawowe (dla osób, które po raz pierwszy przystępują do egzaminu na prawo jazdy) oraz uzupełniające (dla osób, które pragną sprawdzić swoje umiejętności przed przystąpieniem do egzaminu państwowego oraz tych, którzy pomimo posiadania prawa jazdy czują się niepewnie za kierownicą) .

 

SZKOLENIE Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (KURS PODSTAWOWY)

Intensywne, przekrojowe, pełne praktycznych porad szkolenie dla wszystkich, którzy potrzebują solidnej dawki wiedzy o ochronie danych osobowych, podanej przez eksperta – praktyka, w przystępny sposób.

Tematyka szkoleń obejmuje:

- przepisy i procedury dotyczące ochrony danych osobowych, sporządzania i przechowywania ich kopii, niszczenia wydruków i zapisów na nośnikach,
- sposoby ochrony danych przed osobami postronnymi i procedury udostępniania danych osobom, których one dotyczą,
- obowiązki osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych i innych,
- odpowiedzialność za naruszenie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych,
- zasady i procedury określone w polityce bezpieczeństwa.

 Wymóg przeprowadzenia szkoleń z zakresu bhp, w tym instruktażu stanowiskowego dla pracownika przez bezpośredniego przełożonego wskazany jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Odbycie szkolenia bhp przez pracownika jest nie tylko formą przygotowania do prawidłowego, ergonomicznego i efektywnego wykonywania pracy, ale także możliwością zdobycia wiedzy z zakresu minimalizowania ryzyka wystąpienia chorób zawodowych.

Centrum Edukacji Zawodowej „Profesja” oferuje Państwu przeprowadzenie szkoleń bhp zarówno wstępnych, jak i stanowiskowych. Nasi instruktorzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz wiedzę z zakresu metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Dzięki stosowaniu m.in. metod multilevellearning udowadniamy, że nauka może być łatwa i przyjemna, a pozyskana wiedza pozostaje na długo.

 

 

 

W ostatnich latach wiele mówi się na temat znaczenia małych firm w gospodarce narodowej. Podkreśla się, że rozwój tych przedsiębiorstw stwarza warunki do wzrostu zatrudnienia i poprawy sytuacji ekonomicznej kraju.

W wyniku przenikania kapitału zagranicznego, małe przedsiębiorstwa zmuszone są sprostać wielu wyzwaniom w sytuacji globalnej konkurencji. Jedną z barier ograniczających rozwój tej grupy firm są trudności związane z kierowaniem ludźmi.

Niebywałe znaczenie w „być albo nie być” małej firmy na rynku ma wypracowana i stworzona przez właściciela „osobowość” organizacji oraz wybrany przez niego typ zarządzania.

 

 

 

Centrum Edukacji Zawodowej „Profesja” zaprasza do odbycia kursu na wózki jezdniowe podnośnikowe. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, którzy mogą pochwalić się bogatym doświadczeniem zdobytym w Polsce i za granicą. Program naszych kursów został opracowany zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w Polsce i na terenie UE oraz zaakceptowany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wózki jezdniowe podnośnikowe są wykorzystywane do transportu ładunków na krótkich odcinkach w magazynach, fabrykach, firmach spedycyjnych, czy obiektach handlowych. Ich znaczenie jest obecnie tak duże, że osoby posiadające uprawnienia do ich obsługi mogą bezproblemowo znaleźć pracę nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

Ukończenie kursu na wózki widłowe w Centrum Edukacji Zawodowej „Profesja” zapewnia doskonałe przygotowanie do pracy z tym urządzeniem i gwarantuje uzyskanie uprawnień zawodowych uznawanych przez najlepsze firmy na terenie całej UE. Wysoka skuteczność naszych szkoleń została doceniona przez wielu klientów, w tym duże firmy zagraniczne, które powierzyły nam wyszkolenie swoich pracowników!

 

Program szkolenia teoretycznego pracowników o wysokim ryzyku narażenia na szkodliwe działanie azbestu

1.  Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem

- Omówienie dyrektywy 2003/18/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 27 marca 2003 r.
- przepisy działu dziesiątego Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych dotyczących: -    
  najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w  
  środowisku pracy
- przepisy w zakresie stosowania wyrobów zawierających azbest

(...)

więcej informacji >> kliknij "Czytaj więcej"

Java to język programowania, który ma duży wpływ na współczesny obraz Internetu. Daje olbrzymią szansę dla każdego, kto chce, dzięki swojej wiedzy znaleźć drogę  kariery zawodowej jako programista. To dziś bardzo szybko rozwijający się rynek z niedoborem wykwalifikowanych pracowników.


Początkowo język ten miał służyć do tworzenia mikroaplikacji dla niewielkich urządzeń cyfrowych. Widząc duże możliwości, autorzy przeglądarek internetowych dodali uruchamianie osadzonych na stronach internetowych programów w Javie – tzw. apletów. Dzięki temu istnieje możliwość uruchomiania online aplikacji JAVA dla wielu zastosowań, zarówno domowych i biznesowych (np. internetowe gry czy bankowość online). Java zaczęła zyskiwać coraz większą popularność głównie dzięki jej uniwersalności i łatwości tworzenia nowych aplikacji.

Dziś Java na dobre wpisała się w krajobraz Internetu jak i komputerów domowych.

 

Dla personelu medycznego, nasze Centrum przygotowało kilka kursów. Jednym z  nich jest szkolenie personelu do opieki nad osobami starszymi i chorymi.

Na kurs zapraszamy pielęgniarki z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Niestety dyplomy ukończenia uczelni medycznych w tych krajach nie są uznawane w UE, a otrzymanie nostryfikacji jest bardzo trudne. Nie bez znaczenia jest także posiadanie bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego.

Proponujemy zacząć od niższego etapu, ale bardzo popularnego w europejskim systemie ochrony zdrowia – odbycia kursu opieki nad chorymi i osobami starszymi. Szkolenie trwa 468 godzin i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu przedmiotów zawodowych, jak i naukę języka obcego.

 

 

W ostatnich latach wiele mówi się na temat znaczenia małych firm w gospodarce narodowej. Podkreśla się, że rozwój tych przedsiębiorstw stwarza warunki do wzrostu zatrudnienia i poprawy sytuacji ekonomicznej kraju. W wyniku przenikania kapitału zagranicznego, małe przedsiębiorstwa zmuszone są sprostać wielu wyzwaniom w sytuacji globalnej konkurencji. Jedną z barier ograniczających rozwój tej grupy firm są trudności związane z kierowaniem ludźmi. Niebywałe znaczenie w „być albo nie być” małej firmy na rynku ma wypracowana i stworzona przez właściciela „osobowość” organizacji oraz wybrany przez niego typ zarządzania.

Słowa: strategia, strategia konkurencyjna oraz przymiotnik strategiczny zajmują znaczące miejsce w języku biznesu.

 

 

 

 

Obecnie coraz bardziej popularne w Europie stają się zawody budowlane. Zawód spawacza jest jednym z najbardziej poszukiwanych i wysoko płatnych na unijnym rynku pracy.
Gwarantujemy, że nasi nauczyciele mają ogromną wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną.
Ukończenie kursów spawaczy jest absolutną gwarancją Twojego zatrudnienia.

 

 

 

 

 

 

Szkolenie w obróbce mięsa obejmuje zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie:

- cięcia,
- trybowania,
- wykrawania,
- organizacji pracy  zakładów przetwórstwa mięsnego,
- badania czynników wpływających na jakość mięsa,
- wymagań higienicznych dla produkcji mięsa,
- sprzętu i obuwia do cięcia i usuwanie kości,
- nowych podejść metodologicznych do cięcia i odkostnieniu mięsa,
- bezpieczeństwa i higieny pracy podczas uboju,
- obróbki tusz wieprzowych,
- obróbki tusz wołowych.

Program kursu dla pracowników zakładów uboju zwierząt „Ochrona zwierząt podczas ich uśmiercania”
1. Przepisy prawa krajowego i unijnego dot. ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania i warunków uboju.
2. Podstawowe informacje z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt rzeźnych.
3. Zagadnienia dotyczące wyposażenia ubojni.
4. Zagadnienia dotyczące prawidłowego obchodzenia się ze zwierzętami na terenie ubojni. 5. Zasady dobrostanu zwierząt.

 

 

 

..:: © 2018 CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ "PROFESJA" ::..
STREFA UCZNIA PODANIE / APPLICATION