Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

W ostatnich latach wiele mówi się na temat znaczenia małych firm w gospodarce narodowej. Podkreśla się, że rozwój tych przedsiębiorstw stwarza warunki do wzrostu zatrudnienia i poprawy sytuacji ekonomicznej kraju.

W wyniku przenikania kapitału zagranicznego, małe przedsiębiorstwa zmuszone są sprostać wielu wyzwaniom w sytuacji globalnej konkurencji. Jedną z barier ograniczających rozwój tej grupy firm są trudności związane z kierowaniem ludźmi.

Niebywałe znaczenie w „być albo nie być” małej firmy na rynku ma wypracowana i stworzona przez właściciela „osobowość” organizacji oraz wybrany przez niego typ zarządzania.

 

 

 

..:: © 2018 CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ "PROFESJA" ::..
STREFA UCZNIA PODANIE / APPLICATION