Centrum Edukacji Zawodowej «Profesja» jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej wpisaną do ewidencji szkół prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Głogowie, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz Ministerstwo Edukacji. Działalność szkoły oparta jest na polskim prawie oświatowym i realizuje zadania związane z kształceniem zawodowym zarówno młodzieży, jak i osób dorosłych.
Kierunki nauczania i specjalizacje zawodowe, w których kształceni są słuchacze Centrum, należą dziś do jednych z najbardziej popularnych w Europie.
Centrum Edukacji Zawodowej «Profesja» współpracuje z wieloma wyspecjalizowanymi instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami, które dają możliwość każdemu absolwentowi podjęcia stażu lub zatrudnienia w tych jednostkach.

Drodzy przyjaciele! Zapraszam do Centrum Edukacji Zawodowej «Profesja». Mam nadzieję, że informacje o Centrum zachęcą Was do zainteresowania się naszą ofertą edukacyjną oraz umożliwią wybór kierunku kształcenia zgodnego z zainteresowaniami i potrzebami rynku pracy. Naszym atutem jest kompetentna kadra pedagogiczna, która wspiera słuchaczy w osiąganiu sukcesów w kolejnych etapach rozwoju zawodowego oraz możliwość zatrudnienia po ukończeniu naszych kursów.

Aleksandra Drzewiecka
Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej „Profesja”

 

   

 

..:: © 2018 CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ "PROFESJA" ::..
STREFA UCZNIA PODANIE / APPLICATION