Współpraca

Główną zaletą naszego ośrodka szkoleniowego jest bycie jednostką strukturalną Akademii Nauki i Edukacji «MAICO-MANNESMANN» (Hannover, Niemcy). Struktura ośrodka zawiera także wiele organizacji handlowych. W przyszłości najlepsi uczestnicy kursu mogą stać się członkami tych spółek.


Akademia Nauk i MAICO-MANNESMANN - formacje (Hannover, Niemcy)

Wśród obszarów edukacji Akademii MAICO-MANNESMANN można zauważyć rozwój teorii innowacji. Mają one na celu poprawę koncepcyjnych modeli i narzędzi dydaktycznych do szkolenia specjalistów w projektach dotyczących MAICO-Mannesmann i innych zadaniach edukacyjnych Akademii. Jednym z takich projektów było utworzenie Centrum Edukacji Zawodowej «Profesja» w Głogowie (Polska). Akademia dała wytyczne dotyczące przeprowadzania szkoleń dla opiekunów medycznych, opiekunów osób starszych i opiekunek środowiskowych, by umożliwić kształcenie osób z Polski, Ukrainy, Mołdowy, Rosji i Białorusi.

 

 


SPEKTRUM GmbH (Hannover, Niemcy)

«SPEKTRUM» GmbH - organizacja działa jako pośrednik na rynku pracy w Niemczech. Firma ta zapewnia absolwentom Centrum Edukacji Zawodowej „Profesja” usługi tłumaczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy w Niemczech.

 

 

 


WE FLEISCHZERLEGUNG GMBH & CO KG (Niemcy)

Jedna z czołowych firm działających w branży przetwórstwa mięsnego w Niemczech.

 

 

 


MAICO-MANNESMANN Ltd. (Nowa Zagora, Bułgaria) - Produkcja i montaż urządzeń.

 

 


MAICO-MANNESMANN Dynamics GmbH (Shveringen, Niemcy) - Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest projektowanie i montaż różnych urządzeń. MAICO-MANNESMANN Dynamics GmbH jest liderem w dziedzinie ekologicznego transportu.

 

 


 

 

..:: © 2018 CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ "PROFESJA" ::..
STREFA UCZNIA PODANIE / APPLICATION